nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image
Informacje
Godziny otwarcia

poniedziałek - niedziela

6.00 - 22.00

W dni nauki szkolnej, w godzinach 8.00 - 15.00 dostępność pływalni i hali sportowej jest ograniczona ze względu na zajęcia szkolne.
Strefę płatną na pływalni należy opuścić do godziny 21.45.
W galerii
SONY DSC
Partnerzy
Benefit-systems
RPO
RPO
Warto odwiedzić
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

„Bądź AKTYWNY” na pływalni PCS w Staszowie.

18 października, 2019

Powiatowe Centrum Sportowe obecnie realizuje w Staszowie projekt pn. ”Bądź aktywny” polegający na udziale osób z niepełnosprawnością w zajęciach sekcji pływackiej.

16 października 2019 roku dyrektor oraz pracownicy PCS wręczyli uczestnikom akcesoria pływackie zakupione w ramach projektu.

Celem zadania jest zwiększenie samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnością poprzez prowadzenie grupowych zajęć, które mają na celu nabycie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością.

Uczestnikami projektu jest dziesięć osób w różnym wieku z następującymi rodzajami niepełnosprawności: narządu ruchu, narządu wzroku, narządu słuchu oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Zadanie dotyczy niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym potwierdzonej imiennym, aktualnym orzeczeniem.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy, którzy miejsce zamieszkania mają poza Staszowem dodatkowo otrzymują zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

Termin realizacji projektu na pływalni Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie:
17 czerwca 2019 – 31 marca 2020 roku.

Zajęcia, które odbywają się trzy razy w tygodniu prowadzą trenerzy sekcji pływackiej Centrum Staszów: Łukasz Łygan i Leszek Tarka. Przy realizacji projektu pracują także wolontariusze: Mateusz Bednarski i Mateusz Trałka.

Projekt „Bądź AKTYWNY” realizowany jest w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie w partnerstwie z Polskim Komitetem Paraolimpijskim w ramach zlecenia realizacji zadań w formie wsparcia przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wyłączono możliwość komentowania.

Projekt i wykonanie: d4u.pl