nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image
Informacje
Godziny otwarcia


poniedziałek - niedziela

6.00 - 22.00


W dni nauki szkolnej, w godzinach 8.00 - 15.00 dostępność pływalni i hali sportowej jest ograniczona ze względu na zajęcia szkolne.
Strefę płatną na pływalni należy opuścić do godziny 21.45.

W galerii
SONY DSC
Partnerzy
Benefit-systems
RPO
RPO
Warto odwiedzić
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Hala sportowa – Regulamin

 1. Hala Sportowa wchodzi w skład PCS w Staszowie i na jej obszarze obowiązuje Regulamin Ogólny PCS w Staszowie.

 2. Hala Sportowa dostępna jest przez 7 dni w tygodniu w godzinach 6.00 – 21.45 z wyjątkiem wolnych dni świątecznych określonych odrębną decyzją Dyrektora PCS w Staszowie.

 3. Hala Sportowa PCS w Staszowie przeznaczona jest do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych.

 4. Zajęcia w Hali Sportowej PCS w Staszowie odbywają się według ustalonego i zatwierdzonego harmonogramu.

 5. Korzystanie z Hali Sportowej PCS w Staszowie jest odpłatne dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych na podstawie umowy na wynajęcie Hali sportowej lub jej części według cennika PCS w Staszowie.

 6. Zajęcia zorganizowane odbywają się wyłącznie w obecności:

  1. Nauczyciela

  2. Instruktora/trenera

  3. Opiekuna grupy

 1. Podczas zajęć na Hali Sportowej obowiązuję odzież i obuwie sportowe.

 2. Osoby biorące udział w zajęciach na Hali Sportowej przebierają się w szatni hali.

 3. Za bezpieczeństwo, porządek na hali i w szatniach oraz za wyposażenie Hali Sportowej w czasie zajęć, odpowiada opiekun grupy.

 4. Sprzęt i urządzenia znajdujące się na Hali Sportowej PCS w Staszowie mogą być używane wyłącznie pod nadzorem osoby prowadzącej zajęcia i zgodnie z ich przeznaczeniem.

 5. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń należy bezzwłocznie zgłaszać osobie prowadzącej zajęcia.

 6. Osoby korzystające ze sprzętu sportowego podczas zajęć na Hali Sportowej, zobowiązane są do złożenia go po zajęciach w wyznaczonym do tego miejscu.

 7. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz osób współćwiczących, a także za sprzęt wykorzystywany do zajęć.

 8. Działalność edukacyjna podmiotów gospodarczych oraz osób prywatnych na Hali Sportowej PCS w Staszowie jest możliwa wyłącznie za zgodą Dyrektora PCS w Staszowie.

 9. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z Hali Sportowej osobom pod wpływem alkoholu lub innych substancji o podobnym oddziaływaniu.

 10. Na Hali Sportowej obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania produktów spożywczych.

 11. Osoby, które dokonały zniszczeń majątku PCS w Staszowie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie, które dokonały zniszczeń majątku PCS w Staszowie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub ustawowi opiekunowie.

 12. Powiatowe Centrum Sportowe nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni.

 13. Każda osoba przebywająca na terenie Hali Sportowej PCS w Staszowie zobowiązana jest do przestrzegania Regulaminu oraz stosowania się do poleceń obsługi hali.

 14. Osoby naruszające Regulamin PCS w Staszowie, porządek publiczny, dobre obyczaje, stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub życia swojego lub innych osób przebywających na obiekcie PCS w Staszowie, jak również osoby nie stosujące się do zaleceń służb porządkowych i pracowników PCS w Staszowie mogą zostać usunięte z obiektu bez prawa zwrotu pobranych opłat. W stosunku do tych osób może zostać wszczęte postępowanie na podstawie Kodeksu Karnego lub Kodeksu Cywilnego.

Projekt i wykonanie: d4u.pl