nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image
Informacje
Godziny otwarcia


poniedziałek - niedziela

6.00 - 22.00


W dni nauki szkolnej, w godzinach 8.00 - 15.00 dostępność pływalni i hali sportowej jest ograniczona ze względu na zajęcia szkolne.
Strefę płatną na pływalni należy opuścić do godziny 21.45.

W galerii
SONY DSC
Partnerzy
Benefit-systems
RPO
RPO
Warto odwiedzić
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Pływalnia – Regulamin

 1. Pływalnia wraz urządzeniami wchodzi w skład PCS w Staszowie i na jej obszarze obowiązuje Regulamin Ogólny PCS w Staszowie oraz Regulamin Pływalni PCS w Staszowie.

 2. Pływalnia dostępna jest przez 7 dni w tygodniu w godzinach 6.00 – 21.45 za wyjątkiem wolnych dni świątecznych określonych odrębną Decyzją Dyrektora PCS w Staszowie oraz w przypadku rezerwacji obiektu Pływalni PCS w Staszowie.

 3. Osoby korzystające z Pływalni PCS w Staszowie muszą opuścić Halę Pływalni najpóźniej o godz. 21.45.

 4. Wymiary niecki sportowej wynoszą 25 m na 12,5 m i głębokości od 1,35 m do 1,80 m.

 5. Wymiary niecki rekreacyjnej wynoszą 12,5 m na 6,25 m i głębokości od 0,8 m do 1,1 m.

 6. Za bezpieczeństwo osób przebywających na Pływalni PCS w Staszowie odpowiadają Ratownicy Wodni pełniący dyżur, osoby prowadzące zajęcia nauki pływania, zajęcia sportowe oraz opiekunowie grup zorganizowanych.

 7. Osoby przebywające na hali Pływalni PCS w Staszowie zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom i poleceniom wydawanych przez Ratowników Wodnych pełniących dyżur.

 8. Opłata za wstęp na Pływalnię PCS w Staszowie pobierana jest w Kasie, na podstawie cennika PCS w Staszowie z góry za pierwszą rozpoczętą godzinę. Przekroczenie opłaconego czasu powoduje naliczenie dopłaty wg ustalonego cennika.

 9. Zakup biletu wstępu na Pływalnię PCS jest równoznaczny z zapoznaniem się z Regulaminem i akceptacją jego zapisów.

 10. Za zgubienie, zniszczenie paska /transpondera/ pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.

 11. Maksymalną ilością osób, która jednocześnie może przebywać w hali Pływalni oraz szatniach jest 150.

 12. Osiągnięcie maksymalnej liczby osób na Pływalni, uniemożliwi czasowo korzystanie z Pływalni kolejnym osobom.

 13. Osoby posiadające abonament mają pierwszeństwo wejścia na Pływalnię.

 14. Przed skorzystaniem z poszczególnych atrakcji na Pływalni, należy zapoznać się z właściwym Regulaminem.

 15. Czas pobytu na Pływalni PCS w Staszowie liczony jest od momentu przekroczenia bramki Wejścia do momentu odczytania pamięci z paska w kasie przy wyjściu.

 16. Każda osoba przebywająca na Pływalni PCS w Staszowie, zobowiązana jest do posiadania przy sobie paska /transpondera/.

 17. Pełna należność za pobyt na Pływalni PCS w Staszowie musi być uregulowana w momencie wyjścia z Pływalni w Kasie PCS w Staszowie.

 18. Za niewykorzystany czas pobytu na Pływalni oraz w przypadku wydalenia osoby z Pływalni PCS w Staszowie pobrane opłaty nie będą zwracane.

 19. Działalność edukacyjna podmiotów gospodarczych oraz osób prywatnych na Pływalni PCS w Staszowie jest możliwa wyłącznie za zgoda Dyrektora PCS w Staszowie.

 20. Basen Pływacki przeznaczony jest dla osób umiejących pływać oraz osób uczących się pływać pod nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia zajęć na Pływalni.

 21. Przebywanie w basenie pływackim wyłącznie pod nadzorem Ratownika Wodnego.

 22. Basen rekreacyjny przeznaczony jest dla osób nieumiejących pływać, uczących się pływać pod nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia zajęć na Pływalni, osób korzystających z urządzeń wodnych.

 23. Przebywanie w basenie rekreacyjnym wyłącznie pod nadzorem Ratownika Wodnego.

 24. Na Basenie Pływackim obowiązuje zakaz skoków do wody. Skoki do wody są możliwe na polecenie i pod nadzorem uprawnionej osoby prowadzącej zajęcia oraz za zgodą Ratownika Wodnego pełniącego dyżur.

 25. Na Basenie Rekreacyjnym obowiązuje bezwzględny zakaz skoków do wody.

 26. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na Pływalni PCS w Staszowie wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

 27. Dzieci do lat 3 mogą przebywać na Pływalni PCS w Staszowie wyłącznie w specjalnym stroju zabezpieczającym wodę przed zanieczyszczeniem /specjalna pieluszka/.

 28. Wejście do szatni wyłącznie po zmianie obuwia na obuwie basenowe lub bez obuwia.

 29. Zmiana odzieży na strój basenowy odbywa się w szatni i przebieralniach.

 30. Na hali Pływalni obowiązuje czysty strój kąpielowy przylegający do ciała, bez kieszeni. Dla kobiet strój jedno lub dwuczęściowy. Dla mężczyzna spodenki kąpielowe przylegające do ciała o maksymalnej długości do połowy uda.

 31. Osoby korzystające z Basenu Pływackiego oraz Basenu Rekreacyjnego zobowiązane są do używania czepków kąpielowych.

 32. Każde wejście na Halę Pływalni jest możliwe po dokładnym umyciu się pod prysznicem oraz po przejściu przez brodzik w wejściu.

 33. Na hali basenów zabrania się:

  1. Wchodzenia do wody bez obecności dyżurujących Ratowników Wodnych

  2. Wchodzenia na halę Basenów po spożyciu alkoholu lub innych substancji o podobnym oddziaływaniu

  3. Wchodzenia do basenu pływackiego osobom nieumiejącym pływać

  4. Wykonywania ćwiczeń nurkowych bez wiedzy i zgody Ratowników Wodnych pełniących dyżur

  5. Wchodzić i wychodzić z niecek basenów w miejscach innych niż do tego wyznaczonych i przystosowanych

  6. Wchodzenia na halę Pływalni i korzystania z basenów oraz jacuzzi i sauny osobom z widocznymi zmianami skórnymi, ranami, schorzeniami układu krążeniowo – oddechowego, schorzeniami układu nerwowego

  7. Pozostawiania dzieci do lat 7 bez opieki

  8. Wnoszenia na halę Basenów alkoholu oraz substancji o podobnym oddziaływaniu

  9. Palenia tytoniu

  10. Skoków do wody z brzegów niecek

  11. Biegania

  12. Wrzucania, wpychania do wody osób

  13. Wrzucania przedmiotów do wody

  14. Spożywania posiłków

  15. Żucia gumy

  16. Zanieczyszczania wody

  17. Zanieczyszczania hali Pływalni

  18. Używania strojów oraz przedmiotów zabrudzonych

  19. Wnoszenie i używania twardych i ostrych przedmiotów

  20. Korzystania z własnego sprzętu pływackiego, nurkowego, asekuracyjnego bez zgody Ratowników Wodnych pełniących dyżur

  21. Niszczenia urządzeń i wyposażenia Pływalni

  22. Wszczynania fałszywych alarmów

  23. Korzystania z urządzeń pod napięciem

  24. Wprowadzania zwierząt

  25. Pływania w poprzek wyznaczonych torów niecki Basenu Pływackiego

  26. Siadania, zawieszania się na linach wyznaczających tory basenów

 34. Podczas pływania na wyznaczonych torach obowiązuje ruch prawostronny.

 35. Nauka pływania dla grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych prowadzona wyłącznie przez instruktorów pływania zatrudnionych przez PCS w Staszowie i po uiszczeniu opłaty w Kasie PCS w Staszowie zgodnie z cennikiem. Nie dotyczy nauki pływania realizowanej w ramach zajęć szkolnych wychowania fizycznego oraz zajęć sportowych po uzyskaniu zgody Dyrektora PCS w Staszowie.

 36. Kursy i szkolenia specjalistyczne prowadzone na Pływalni PCS w Staszowie możliwe są po uzyskaniu zgody Dyrektora PCS w Staszowie.

 37. Ustala się sygnalizację alarmową obowiązującą na hali Pływalni PCS w Staszowie:

  1. Jeden gwizdek – uwaga

  2. Seria krótkich gwizdków – natychmiast opuścić niecki basenów, jacuzzi, saunę oraz opuścić zjeżdżalnię

  3. Komunikaty podawane poprzez system nagłośnienia hali Pływalni

 38. Osoby, które dokonały zniszczeń majątku PCS w Staszowie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie, które dokonały zniszczeń majątku PCS w Staszowie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub ustawowi opiekunowie.

 39. Osoby naruszające Regulamin Pływalni PCS w Staszowie, porządek publiczny, dobre obyczaje, stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub życia swojego lub innych osób przebywających na obiekcie PCS w Staszowie, jak również osoby nie stosujące się do zaleceń służb porządkowych i pracowników PCS w Staszowie mogą zostać usunięte z obiektu bez prawa zwrotu pobranych opłat. W stosunku do tych osób może zostać wszczęte postępowanie na podstawie Kodeksu Karnego lub Kodeksu Cywilnego.

 Zasady korzystania z Pływalni PCS w Staszowie przez zorganizowane gupy

 1. Za bezpieczeństwo osób przebywających na Pływalni PCS w Staszowie odpowiadają Ratownicy Wodni pełniący dyżur oraz opiekunowie grupy zorganizowanej.

 2. Opiekun grupy zorganizowanej wchodzi na teren Pływalni PCS w Staszowie bezpłatnie.

 3. Grupa zorganizowana może liczyć maksymalnie 15 osób na jednego opiekuna lub osobę prowadzącą zajęcia w wodzie.

 4. Zajęcia na Pływalni mogą być prowadzone tylko w obecności Ratowników Wodnych.

 5. Osoba odpowiedzialna za grupę ma obowiązek ustalić zasady korzystania z Pływalni z Ratownikiem Wodnym pełniącym dyżur.

 6. Osoba prowadząca zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan osobowy grupy przed i po zajęciach.

 7. Osoba odpowiadająca za grupę zorganizowaną ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób podczas zajęć na Pływalni oraz odpowiada za przestrzeganie Regulaminu PCS w Staszowie podczas pobytu grupy na obiekcie.

 8. Osoba prowadząca zajęcia na Pływalni ma obowiązek po zakończeniu zajęć złożyć sprzęt wykorzystywany do prowadzenia zajęć w wyznaczonym miejscu.

 9. Wszelkie zdarzenia, uwagi i nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać Ratownikowi Wodnemu pełniącemu dyżur.

Projekt i wykonanie: d4u.pl