nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image
Informacje
Godziny otwarcia


poniedziałek - niedziela

6.00 - 22.00


W dni nauki szkolnej, w godzinach 8.00 - 15.00 dostępność pływalni i hali sportowej jest ograniczona ze względu na zajęcia szkolne.
Strefę płatną na pływalni należy opuścić do godziny 21.45.

W galerii
SONY DSC
Partnerzy
Benefit-systems
RPO
RPO
Warto odwiedzić
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Sauna – Regulamin

Sauna znajdująca się w hali Pływalni PCS w Staszowie jest integralną częścią PCS w Staszowie i podlega zapisom Regulaminu Pływalni oraz PCS w Staszowie jak również szczegółowym zapisom niniejszego Regulaminu Sauny.

 1. Sauna czynna jest codziennie.

 1. W dni powszednie w godzinach 16.00 – 21.45

 2. W soboty, niedziele i dni świąteczne w godzinach 8.00 – 21.45

 1. Pobyt w saunie jest dodatkowo płatny. Opłata według cennika PCS w Staszowie rozliczana jest przy wyjściu z Pływalni w kasie PCS w Staszowie.

 2. Dyrekcja PCS w Staszowie zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia dostępu do sauny.

 3. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie.

 4. Dzieci od 12 roku życia mogą korzystać z sauny wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

 5. W saunie nie można przebywać pojedynczo.

 6. Jednorazowo w saunie może przebywać maksymalnie 8 osób.

 7. Pobyt w saunie 8 – 12 minut jest najkorzystniejszy dla organizmu.

 8. Z sauny mogą korzystać osoby zdrowe.

 9. PCS w Staszowie nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające ze stanu zdrowia użytkownika.

 10. Do sauny należy wejść po dokładnym umyciu i osuszeniu ciała.

 11. Z sauny powinno korzystać się w stroju bawełnianym. Korzystanie z sauny w stroju innym niż bawełna może spowodować zniszczenie stroju.

 12. Przed wejściem do sauny należy zdjąć biżuterię, zegarek, okulary, szkła kontaktowe.

 13. W saunie należy siedzieć lub leżeć na ręczniku.

 14. Podczas pobytu w saunie zabrania się:

 1. Wchodzenia do sauny z widocznymi zmianami na skórze

 2. Wchodzenia do sauny osobom chorym, przyjmującym leki

 3. Wnoszenia i wynoszenia przedmiotów, naczyń

 4. Dotykania urządzeń grzewczych

 5. Zmieniania samodzielnie ustawień urządzeń sauny

 6. Przebywania w saunie jednej osoby

 1. Po zakończeniu pobytu w saunie wskazany jest odpoczynek.

 2. Przed wejściem na halę Pływalni należy umyć ciało pod prysznicem.

 3. W przypadku złego samopoczucia, należy bezzwłocznie przerwać pobyt w saunie i wezwać Ratownika Wodnego pełniącego dyżur.

 4. Osoby niestosujące się do zapisów Regulaminu, swoim zachowaniem zagrażające innym użytkownikom oraz nie reagujące na polecenia Ratownika Wodnego pełniącego dyżur mogą otrzymać zakaz korzystania z sauny lub być usunięte z Pływalni.

Projekt i wykonanie: d4u.pl