nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image
Informacje
Godziny otwarcia


poniedziałek - niedziela

6.00 - 22.00


W dni nauki szkolnej, w godzinach 8.00 - 15.00 dostępność pływalni i hali sportowej jest ograniczona ze względu na zajęcia szkolne.
Strefę płatną na pływalni należy opuścić do godziny 21.45.

W galerii
SONY DSC
Partnerzy
Benefit-systems
RPO
RPO
Warto odwiedzić
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Ściana wspinaczkowa – Regulamin

 1. Osoby korzystające ze ścianki wspinaczkowej zobowiązane są do zapoznania oraz przestrzegania Regulaminu Ściany Wspinaczkowej oraz Regulaminu korzystania z Hali Sportowej PCS w Staszowie.

 2. Ścianka jest czynna według podanego harmonogramu.

 3. Za korzystanie ze ścianki wspinaczkowej pobierane są opłaty na podstawie cennika.

 4. Wspinanie odbywa się na własną odpowiedzialność po podpisaniu oświadczenia i wpisaniu się na listę dzienną. Osoby niepełnoletnie mają prawo wpisać się na listę dzienną operatora ścianki.

 5. Wstęp na hale sportową i ściankę wspinaczkową tylko w zmiennym obuwiu.

 6. Osoby do 15 roku życia mogą korzystać ze ścianki wspinaczkowej w obecności i za zgodą operatora ścianki.

 7. Przed rozpoczęciem wspinania operator ścianki ma obowiązek udzielić instruktarzu na temat bezpieczeństwa.

 8. Osoby wpinające się mogą rozpocząć zajęcia dopiero po uzyskaniu zgody operatora ścianki.

 9. Operator ścianki ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo w czasie zajęć.

 10. Obowiązuje absolutny zakaz wspinania się oraz asekurowania osobom pod wpływem alkoholu lub innych substancji o podobnym oddziaływaniu.

 11. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń operatora ścianki.

 12. Operator ma prawo usunąć osoby nieprzestrzegające Regulaminu ścianki lub poleceń operatora.

 13. Bez asekuracji można wspinać się do wysokości 3 m.

 14. Osoba wspinająca się może ważyć maksymalnie o 50 % więcej niż osoba asekurująca.

 15. Podczas zajęć na ściance wspinaczkowej zabrania się:

 1. Przebywania pod osobą wspinającą się

 2. Przechodzenia pod osobą wspinającą się

 3. Przeszkadzania w asekuracji lub wspinaczce

 4. Wspinania się pod lub nad inną osobą

 5. Asekurowania w oddaleniu od ścianki

 6. Asekuracji na siedząco

 7. Szybkiego opuszczania wspinacza zjeżdżając pod ściankę

 8. Chwytania się spinek

 9. Huśtania na linie asekuracyjnej

 10. Wciągania do góry na linie asekuracyjnej

 11. Wykorzystywanie sprzętu i wyposażenia ścianki wspinaczkowej oraz hali sportowej niezgodnie z przeznaczeniem

 12. Wnoszenia i spożywania alkoholu i substancji o podobnym działaniu

 13. Wspinania bez koszulki

 1. Do zmian w systemach asekuracji, przekręcania chwytów i oznaczeń upoważniania jest obsługa ścianki.

 2. W strefie 3 m od ścianki zabrania się pozostawiania przedmiotów, sprzętu wspinaczkowego. Sprzęt, odzież należy składać w wyznaczonym miejscu.

 3. Podczas wspinania i asekuracji należy dbać o bezpieczeństwo własne oraz innych osób.

 4. Podczas wspinania należy dbać o sprzęt oraz wyposażenie ściany.

 5. Uczestnicy zajęć wspinaczkowych zobowiązani są do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa i praktyki wspinaczkowej:

a. Podczas asekuracji należy stać około 2 m od ścianki i w bok od punktu przyłożenia liny.

b. Podczas asekuracji należy zawiązać węzeł zabezpieczający na końcu liny asekuracyjnej.

c. Podczas asekuracji należy wybierać linę by nie zostawiać niebezpiecznego luzu.

 1. Osoba asekurująca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osoby wspinającej się.

 2. Osoby korzystające ze ścianki wspinaczkowej obowiązani są do korzystania ze sprzętu sprawnego technicznie i posiadające atest /UIAA, CE, DIN/.

 3. Wszelkie zauważone usterki, niebezpieczne sytuacje należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze ścianki wspinaczkowej.

 4. PCS w Staszowie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu Ścianki Wspinaczkowej.

Definicje pojęć dotyczące ścianki wspinaczkowej

 1. Wspinaczka na ,,wędkę’’ – to wspinanie się z górną asekuracją w zespole dwuosobowym. Lina asekuracyjna przełożona jest przez górne stanowisko zbudowane z dwóch punktów asekuracyjnych. Lina łączy przywiązaną osobę wspinacza i osobę asekurującą stojącą na podłożu przechodząc przez górne stanowisko asekuracyjne.

 2. Wspinaczka z oddolną asekuracją –lub asekuracja dolna to sposób wspinania się w zespole dwuosobowym gdzie osoba wspinacza i osoba asekurująca stojąca na podłożu połączone są liną asekuracyjną, która wpinana jest w miarę wspinania się po ścieżce w przygotowane punkty asekuracyjne.

 3. Górne stanowisko na ścianie wspinaczkowej – to miejsce gdzie mocowana jest lina asekuracyjna podczas wspinaczki na ,,wędkę’’ lub miejsce kończące wspinaczkę z oddolną asekuracją.

 4. Ekspres na ścianie wspinaczkowej – to urządzenie składające się z dwóch karabinków połączonych krótką taśmą asekuracyjną, które są wpięte w plakietkę asekuracyjną.

 5. Plakietka asekuracyjna – to stalowe kolucho o odpowiedniej wytrzymałości, zamontowane na ściance wspinaczkowej i służące do asekuracji podczas wspinaczki.

 6. Przyrząd asekuracyjny – to urządzenie metalowe, przez które przekłada się zgodnie z instrukcją producenta linę asekuracyjną i łączy odpowiednim karabinkiem z uprzężą wspinaczkową celem asekuracji osoby wspinającej się.

 7. Uprzęż wspinaczkowa – element sprzętu wspinaczkowego składający się z taśm tekstylnych i metalowej klamry spinającej, zakładanej i spinanej zgodnie z instrukcją producenta służąca do wspinania się i asekurowania.

 8. Karabinek wspinaczkowy – to podłużny, metalowy pierścień o odpowiedniej wytrzymałości z otwieranym zamkiem na jednym boku, służący do szybkiego i skutecznego połączenia elementów.

 9. Wszystkie stwierdzenia odnoszące się do operatora ścianki wspinaczkowej odnoszą się również do instruktora rekreacji ruchowej o specjalności wspinaczka i instruktora Polskiego Związku Alpinizmu.

Projekt i wykonanie: d4u.pl