nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image
Informacje
Godziny otwarcia


poniedziałek - niedziela

6.00 - 22.00


W dni nauki szkolnej, w godzinach 8.00 - 15.00 dostępność pływalni i hali sportowej jest ograniczona ze względu na zajęcia szkolne.
Strefę płatną na pływalni należy opuścić do godziny 21.45.

W galerii
dsc04619
Partnerzy
Benefit-systems
RPO
RPO
Warto odwiedzić
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Cennik

A.    OFERTA PŁYWALNI PCS

 1. CENNIK BILETÓW WSTEPU NA PŁYWALNIĘ

  POWIATOWEGO CENTRUM SPORTOWEGO W STASZOWIE

  Lp.

  RODZAJ BILETU

  CENA BILETU

  DOPŁATA ZA PRZEKROCZENIE CZASU *

  1

  NORMALNY

  12,00 zł/ 70 min

  1,20 zł/ 6 min

  2

  ULGOWY

  8,00 zł/ 70 min

  0,80 zł/ 6 min

  3

  ULGOWY Z KARTĄ

  DUŻEJ RODZINY

  7,00 zł/ 70 min

  0,70 zł/ 6 min

  4

  Z KARNETU DLA ZAKŁADÓW PRACY ORAZ INSTYTUCJI

  11,00 zł/ 70 min

  1,10 zł/ 6 min

  5

  RODZINNY

  9,00 zł/ 70 min

  0,90 zł/ 6 min

  6

  ULGOWY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

  7,00 zł/ 90 min

  0,70 zł/ 6 min

   

  SAUNA

   

  CENA

  CZAS POBYTU – JEDNOSTKA MIARY

  UWAGI

  0,70 ZŁ

  1 minuta

  Opłata naliczana w kasie

  po wyjściu z pływalni

   

  KARNETY NA OKAZICIELA

   

  Lp.

  CENA

  KWOTA DO WYKORZYSTANIA

  ZYSK W %

  OKRES WAŻNOŚCI W ILOŚCI DNI

  1

  70,00 zł

  77,00 zł

  10

  30

  2

  140,00 zł

  161,00 zł

  15

  60

  3

  250,00 zł

  300,00 zł

  20

  120

  4

  400,00 zł

  500,00 zł

  25

  240

   

  ZAJĘCIA GRUPOWE W WODZIE

   

  Lp.

  RODZAJ ZAJĘĆ

  CENA KARNETU

  CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

  ILOŚĆ

  WEJŚĆ

  OKRES WAŻNOŚCI

  W ILOŚCI DNI

  1.

  AQUA AEROBIK *

  120,00 zł

  45 minut

  8

  60

   

  WYNAJEM PŁYWALNI

   

  Lp.

  BASEN

  CENA

  CZAS TRWANIA

  1.

  REZERWACJA TORU NA BASENIE SPORTOWYM

  60,00 zł

  60 minut

  2.

  REZERWACJA TORU NA BASENIE REKREACYJNYM

  60,00 zł

  60 minut

  *dopłata za przekroczenie czasu za każde rozpoczęte 6 minut.

Bilet ulgowy przysługuje:

a)           dzieciom powyżej 3 roku życia i młodzieży uczącej się do 25 roku życia (po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej). Dzieci do lat 3 korzystają z pływalni bezpłatnie.

b)           osobom po ukończeniu 60 roku życia (na podstawie dokumentu tożsamości).

c)            osobom z niepełnosprawnością (na podstawie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność). Opiekunowie grup osób z niepełnosprawnością lub indywidualnych klientów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym bądź znacznym korzystają z pływalni bezpłatnie. (Zmiana wchodzi w życie od dnia 24 października 2022)

Bilet rodzinny przysługuje:

a)           1 rodzicowi (opiekunowi prawnemu) wraz z dzieckiem lub z dziećmi,

b)           2 rodzicom (opiekunom prawnym) wraz z dzieckiem lub z dziećmi.

Uwagi: z biletu rodzinnego korzystać mogą dzieci i młodzież ucząca się do 25 roku życia ( po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem).

Bilet ulgowy z „Kartą Dużej Rodziny” przysługuje:

c)            każdej osobie posiadającej imienną Kartę Dużej Rodziny po okazaniu jej przy kasie wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

Zasady korzystania z karnetów na okaziciela:

 1. Karnet należy wykorzystać w ustalonym terminie.
 2. Po przekroczeniu ustalonego terminu stan konta karnetu zostaje wyzerowany.
 3. Jednorazowa opłata za wydanie karnetu wynosi 10,00 zł.

Nauka pływania:

1.         Czas pobytu na pływalni wynosi 60 min, z czego 45 minut przeznaczone jest na naukę pływania.

2.         W zajęciach nauki pływania grupa zorganizowana może liczyć od 4 do 15 osób na jednego instruktora prowadzącego.

B.    OFERTA SIŁOWNI PCS

Lp.

RODZAJ KARNETU

CENA KARNETU

ILOŚĆ WEJŚĆ

UWAGI

1.

NA JEDEN MIESIĄC

130,00 zł

15

Bez limitu czasowego

2.

NA DWA MIESIĄCE

250,00 zł

30

Bez limitu czasowego

3.

NA TRZY MIESIĄCE

350,00 zł

45

Bez limitu czasowego

4.

KARNET MINI

NA JEDEN MIESIĄC

60,00 zł

5

Bez limitu czasowego

5.

WSTĘP Z KARNETÓW DLA ZAKŁADÓW PRACY

ORAZ INSTYTUCJI

9,00 zł

1

Bez limitu czasowego

6.

WSTĘP JEDNORAZOWY

17,00 zł

1

Bez limitu czasowego

7.

WSTĘP JEDNORAZOWY ULGOWY DLA MŁODZIEŻY

I SENIORÓW

10,00 zł

1

Bez limitu czasowego

8.

WSTĘP JEDNORAZOWY ULGOWY

7,00 zł

1

Bez limitu czasowego

(do wykorzystania w godzinach 8:00 – 14:00)

9.

WSTĘP ULGOWY Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY

8,00 zł

1

Bez limitu czasowego

 

ZAJĘCIA GRUPOWE Z INSTUKTOREM

 

Lp.

RODZAJ ZAJĘĆ

CENA KARNETU

ILOŚĆ WEJŚĆ

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

OKRES WAŻNOŚCI

W ILOŚCI DNI

1.

FITNESS *

100,00 zł

8

60 minut

30

-

 

WYNAJEM SAL W STREFIE SIŁOWNI

 

Lp.

RODZAJ SALI

CENA

ILOŚĆ WEJŚĆ

CZAS

1.

UDOSTĘPNIENIE

SALI FITNESS

80,00 zł

1

60 minut

 

- Wstęp z karnetu dla zakładów pracy oraz instytucji jest ważny na okres maksymalnie 12 miesięcy od momentu podpisania umowy.

- Wstęp jednorazowy ulgowy dla młodzieży przysługuje osobom od 16 (korzystanie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych lub w ich obecności) do 25 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz osobom po ukończeniu 60 roku życia (na podstawie dokumentu tożsamości).

C. OFERTA HALI SPORTOWEJ

Lp.

RODZAJ USŁUGI

CENA

CZAS TRWANIA

UWAGI

1.

UDOSTĘPNIENIE 1/3

HALI SPORTOWEJ

60,00 zł

60 minut

Dotyczy hali bez trybun

2.

UDOSTĘPNIENIE

HALI SPORTOWEJ

120,00 zł

60 minut

Dotyczy hali bez trybun

3.

UDOSTĘPNIENIE HALI SPORTOWEJ NA ZAJĘCIA Z TENISA ZIEMNEGO

60,00 zł

60 minut

Dotyczy hali bez trybun

4.

UDOSTĘPNIENIE HALI SPORTOWEJ DLA STOWARZYSZEŃ PROWADZĄCYCH DZIECIĘCE

I MŁODZIEŻOWE KLUBY SPORTOWE

35,00 zł

60 minut

Dotyczy hali bez trybun

 

ŚCIANKA WSPINACZKOWA

 

Lp.

RODZAJ BILETU

CENA

OPŁATA ZA OPERATORA

UWAGI

1.

NORMALNY

19,00 zł/osoba

w cenie biletu

Bez limitu czasowego

2.

ULGOWY

12,00 zł/ osoba

w cenie biletu

Bez limitu czasowego

Uwagi:

1.            Operator ściany wspinaczkowej świadczy usługę wtedy, gdy nie posiadamy osoby z uprawnieniami do asekuracji podczas wspinaczki.

2.            Wspinanie odbywa się na własną odpowiedzialność po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia nr 1, zobowiązującego do przestrzegania regulaminu ściany wspinaczkowej oraz regulaminu hali sportowej.

3.            Osoby niepełnoletnie mogą wspinać się wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, po podpisaniu oświadczenia nr 2.

4.            Osoby, które nie ukończyły 15 lat nie mogą samodzielnie asekurować. Mogą się wspinać wyłącznie pod bezpośrednią opieką rodziców lub prawnych opiekunów. Rodzice lub opiekunowie prawni mogą powierzyć opiekę nad dzieckiem operatorowi ściany wspinaczkowej, po podpisaniu oświadczenia nr 2.

 

Uwagi:

1.            Podane ceny są cenami brutto z podatkiem VAT.

2.            W dni nauki szkolnej, w godzinach od 8.00 do 15.00 dostępność pływalni i hali sportowej jest ograniczona ze względu na zajęcia szkolne.

3.            Strefę płatną na pływalni należy opuścić do godziny 21.45.

4.            Dzieci do 3 roku życia mają bezpłatny wstęp na pływalnię, halę sportową i ścinkę wspinaczkową natomiast opiekun zobowiązany jest do zakupu biletu zgodnie z obowiązującym cennikiem.

5.            Weteran i weteran poszkodowany korzysta bezpłatnie z hali sportowej, siłowni i pływalni na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania w/w uprawnień jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego.

6.            Minimalną jednostką czasową oferowaną przez PCS w Staszowie jest 1 godzina (60 minut).

7.            Podstawowa jednostka rozliczeniowa na pływalni to pobyt godzinny, czyli 60 minut na pływalni plus 10 minut na przebranie w strefie płatnej wg aktualnego cennika; dla osób z niepełnosprawnością podstawowa jednostka rozliczeniowa to pobyt godzinny, czyli 60 minut na pływalni plus 30 minut na przebranie w strefie płatnej wg aktualnego cennika.

8.            Czas pobytu na pływalni naliczany jest od momentu odczytu ”chipu” przez klienta (przy wejściu) do momentu ponownego odczytu „chipu” przez kasjera (przy wyjściu).

9.            Opłata za utracenie paska wynosi 50 zł.

10.          Siłownia dostępna dla klientów od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 21:45.

11.          Wstęp na siłownię jest możliwy po odczycie karnetu lub biletu wejścia jednorazowego poprzez zbliżenie go do czytnika przy wejściu głównym do siłowni.

 

PROMOCJE  W POWIATOWYM CENTRUM SPORTOWYM W STASZOWIE

 

PROMOCJE STAŁE NA PŁYWALNI PCS

 

Lp.

NAZWA PROMOCJI

CENA

DOPŁATA ZA PRZEKROCZENIE CZASU *

1

FERIE ZIMOWE – BILET ULGOWY (dzieci i młodzież)

6,00 zł/ 2 godz.

0,60 zł/ 6 min

2

WAKACJE – BILET ULGOWY (dzieci i młodzież)

6,00 zł/ 2 godz.

0,60 zł/ 6 min

3

DZIEŃ DZIECKA – BILET ULGOWY (dzieci i młodzież)

6,00 zł/2 godz.

0,60 zł/ 6 min

4

MIKOŁAJKI – BILET ULGOWY (dzieci i młodzież)

6,00 zł/2 godz.

0,60 zł/ 6 min

5

URODZINY – BILET ULGOWY

6,00 zł/ 2 godz.

0,60 zł/ 6 min

 

Promocja FERIE ZIMOWE – bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży obowiązuje przez 14 dni w ferie zimowe odbywające się w województwie świętokrzyskim. Przysługuje: dzieciom powyżej 3 roku życia i młodzieży uczącej się do 25 roku życia (po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej).

PROMOCJA WAKACYJNA – bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży obowiązuje od 25 czerwca do 31 sierpnia. Przysługuje: dzieciom powyżej 3 roku życia i młodzieży uczącej się do 25 roku życia (po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej).

PROMOCJA NA DZIEŃ DZIECKA I MIKOŁAJKI – bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży obowiązuje  w dniu 1 czerwca oraz 6 grudnia. Przysługuje: dzieciom powyżej 3 roku życia i młodzieży uczącej się do 25 roku życia (po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej).

„URODZINY NA BASENIE” w dniu urodzin za okazaniem dokumentu tożsamości (legitymacji szkolnej, dowodu osobistego) potwierdzającego datę urodzin, obowiązuje godzina (60 minut + 10 min na przebranie) pobytu na basenie.

*Dopłata za przekroczenie czasu za każde rozpoczęte 6 minut. 

 

Projekt i wykonanie: d4u.pl