nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image
Informacje
Godziny otwarcia

poniedziałek - niedziela

6.00 - 22.00

W dni nauki szkolnej, w godzinach 8.00 - 15.00 dostępność pływalni i hali sportowej jest ograniczona ze względu na zajęcia szkolne.
Strefę płatną na pływalni należy opuścić do godziny 21.45.
W galerii
SONY DSC
Partnerzy
Benefit-systems
RPO
RPO
Warto odwiedzić

Require Flash player

Aktualności

Przerwa technologiczna

24 lipca, 2017

Informujemy, że w dniach – 28 sierpnia – 10 września 2017 nastąpi coroczna przerwa technologiczna w PCS. W tym okresie nie będzie możliwości korzystania z pływalni.

Wakacje w PCS

30 czerwca, 2017

Zapraszamy do korzystania z szeregu wakacyjnych promocji w Powiatowym Centrum Sportowym.

Jak co roku bilety wstępu na basen dla dzieci, młodzieży i studentów – tylko 2zł/h

UMIEM PŁYWAĆ 2017 – podsumowanie części pierwszej.

13 czerwca, 2017

Pod koniec maja bieżącego roku na pływalni Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie podsumowano pierwszą cześć projektu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać 2017 Ministerstwa Sportu i Turystyki. Każdy uczeń biorący udział w zajęciach otrzymał pamiątkowy dyplom. Już po raz czwarty Stowarzyszenie „Centrum” Sport i Rekreacja w partnerstwie z Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie oraz Gminami: Staszów i Bogoria zorganizowało bezpłatnie dla uczniów szkół podstawowych klas I – III z tych gmin dwadzieścia godzin zajęć nauki pływania prowadzonych przez instruktorów PCS. Cały projekt realizowany będzie od marca do połowy grudnia z wyłączeniem przerwy wakacyjnej. W 2017 roku z bezpłatnej nauki pływania skorzysta 942 uczniów z klas I – III następujących szkół podstawowych Powiatu Staszowskiego: PSP nr 1 w Staszowie, PSP nr 2 w Staszowie, PSP nr 3 w Staszowie, PSP w Czajkowie, PSP w Koniemłotach, PSP w Wiązownicy Dużej, , PSP w Kurozwękach, PSP w Mostkach, PSP w Smerdynie, PSP w Wiśniowej, PSP w Szydłowie, PSP w Osieku, PSP w Suchowoli, PSP w Bogorii, PSP w Jurkowicach, PSP w Niedźwiedziu, PSP w Szczeglicach. Dotacja przyznana Stowarzyszeniu „Centrum” z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów wynosi 160 tysięcy złotych. W drugiej części projektu, który rozpocznie się w połowie września br. wezmą udział uczniowie z gmin: Staszów, Szydłów, Osiek i Bogoria.W realizację projektu włączyły się wszystkie wyżej wymienione gminy finansując lub dofinansując przejazd uczniów ze szkół na pływalnię. Stowarzyszenie bardzo dziękuje za współpracę i za wsparcie.

„Centrum Staszów” w Programie KLUB MSiT.

13 czerwca, 2017

Stowarzyszenie „Centrum” Sport i Rekreacja działające przy Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie otrzymało dofinansowanie z Programu „Klub” na rok 2017 w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 15 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe i zakup sprzętu sportowego czyli elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu. Stowarzyszenie „Centrum” obecnie prowadzi działalność dwóch sekcji sportowych: pływackiej i zapasów. Program „Klub” będzie realizowany do końca listopada 2017r.

W Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie utworzono sekcję pływacką dla osób z niepełnosprawnościami.

13 czerwca, 2017

W połowie maja 2017r. Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie podpisało umowę z Polskim Komitetem Paraolimpijskim dotyczącą realizacji projektu pn. „Organizacja zajęć sekcji pływackiej dla osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem zadania jest zwiększenie samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnościami i/lub zwiększenie poziomu sportowego sportowców z niepełnosprawnościami.

Pierwszy okres projektu realizowany jest w Staszowie od 12 maja 2017r. do 31 marca 2018r. Udział w projekcie jest bezpłatny.  Uczestnicy mają pokrywane: koszty profesjonalnej opieki trenera, częściowy lub całkowity zwrotu kosztów dojazdu, koszt wstępu na pływalnię, niezbędnego sprzętu sportowego.

Staszowska sekcja pływacka osób z niepełnosprawnościami liczy obecnie 11 uczestników, w tym 9 dorosłych i 2 dzieci. Są to osoby z niepełnosprawnościami narządu ruchu i narządu wzroku oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia prowadzą trenerzy „Centrum Staszów” Łukasz Łygan i Leszek Tarka, którym na każdych zajęciach pomagają wolontariusze: Dawid Majsak, Arkadiusz Majsak oraz Maciej Tarka.

Projekt i wykonanie: d4u.pl