nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image
Informacje
Godziny otwarcia


poniedziałek - niedziela

6.00 - 22.00


W dni nauki szkolnej, w godzinach 8.00 - 15.00 dostępność pływalni i hali sportowej jest ograniczona ze względu na zajęcia szkolne.
Strefę płatną na pływalni należy opuścić do godziny 21.45.

W galerii
SONY DSC
Partnerzy
Benefit-systems
RPO
RPO
Warto odwiedzić
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie nr 500158484-N-2018 z dnia 09-07-2018 r.

9 lipca, 2018

Ogłoszenie nr 500158484-N-2018 z dnia 09-07-2018 r.

Staszów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 582244-N-2018 Data: 02/07/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 26061827600000, ul. ul. Oględowska 6, 28200 Staszów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 15 813 00 50, e-mail mwieczorek@pcs-staszow.pl, faks 15 813 00 52.

Adres strony internetowej (url): www.pcs-staszow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV. Punkt: 6.2) W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-10, godzina: 12:00, W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-12, godzina: 12:00,

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Wyłączono możliwość komentowania.

Projekt i wykonanie: d4u.pl