nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image
Informacje
Godziny otwarcia


poniedziałek - niedziela

6.00 - 22.00


W dni nauki szkolnej, w godzinach 8.00 - 15.00 dostępność pływalni i hali sportowej jest ograniczona ze względu na zajęcia szkolne.
Strefę płatną na pływalni należy opuścić do godziny 21.45.

W galerii
SONY DSC
Partnerzy
Benefit-systems
RPO
RPO
Warto odwiedzić
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

O nas

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie utworzyła Rada Powiatu uchwałą nr XXV/29/12 z dnia 9 maja 2012 r. Aktem prawnym regulującym zadania, organizację i sposób działania jednostki budżetowej jest statut stanowiący załącznik do uchwały.

Przedmiotem działalności PCS jest realizacja zadań powiatu staszowskiego w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb jego mieszkańców poprzez inicjowanie, upowszechnianie i wspieranie różnorodnych działań w obszarze kultury fizycznej, turystyki, rekreacji, promocji zdrowia oraz wychowania.

Do zakresu działań PCS należy w szczególności:

  • zarządzanie i gospodarowanie obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi będącymi własnością powiatu (przekazanymi w zarząd),
  • tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji mieszkańcom powiatu, popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego, propagowanie zdrowego trybu życia,
  • tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym,
  • organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalno-rozrywkowych,
  • współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie udostępniania bazy sportowo rekreacyjnej na potrzeby uczniów,
  • współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami kultury fizycznej w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć,
  • udostępnienie, w tym odpłatnie, bazy sportowo-rekreacyjnej mieszkańcom powiatu oraz zainteresowanym podmiotom, w tym stowarzyszeniom sportowym, związkom sportowym i szkołom na organizację różnego typu imprez (targów, zjazdów, sympozjów, festiwali, kiermaszów, pokazów, prezentacji, giełd i in.).
Projekt i wykonanie: d4u.pl